Kiedy wydaje Ci się, [...] – pecoranera – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest pecoranera.

Kiedy wy­daje Ci się, że Twoją Osobowość
Zmieniło zeb­ra­ne doświadczenie
Że nie jes­teś już 'sta­rym' Ja
I masz za sobą czas głupich błędów

Nag­le, jak spod ziemi, zja­wia się cień z przeszłości
I z nieuk­ry­waną sa­tys­fak­cją przy­pomi­na Ci kim byłeś
Ro­bi z Twe­go ser­ca 'jeżyka' - wbi­jając w nie bo­les­ne szpile
Czu­jesz się jak za­gubione dziec­ko i z lękiem milkniesz

Czy ze­gar może cofnąć swo­je wskazówki ... ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 kwietnia 2011, 16:57

Zeszyt Idę Swoją Drogą ...
Idę Swoją Drogą a Ludzie niech mówią co chcą^^ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń