Kiedyś pytano mnie dlaczego [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Kiedyś py­tano mnie dlacze­go nie mam chłopa­ka, za każdym ra­zem od­po­wiadałam, że od­po­wied­ni się jeszcze nie zna­lazł. Py­tali jak ma być. Mówiłam, że nie może pa­lić i nie po­winien pić. A te­raz? Jes­tem z zu­pełnym prze­ciwieństwem mo­jego "ideału" i nie za­mieniłabym go na ni­kogo innego.

Jak wi­dać "ser­ce nie sługa".

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 sierpnia 2010, 17:03

Zeszyt Piękności :-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]