Kiedyś pytano mnie dlaczego [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Kiedyś py­tano mnie dlacze­go nie mam chłopa­ka, za każdym ra­zem od­po­wiadałam, że od­po­wied­ni się jeszcze nie zna­lazł. Py­tali jak ma być. Mówiłam, że nie może pa­lić i nie po­winien pić. A te­raz? Jes­tem z zu­pełnym prze­ciwieństwem mo­jego "ideału" i nie za­mieniłabym go na ni­kogo innego.

Jak wi­dać "ser­ce nie sługa".

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 sierpnia 2010, 17:03

Zeszyt Piękności :-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte