Kiedy śmieje się dziecko, [...] – Janusz Korczak – zeszyty

W obecnej chwili w 21 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Janusz Korczak.

Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.

cytat dnia z 1 czerwca 2017 roku
zebrał 63 fiszki

Zeszyt 4. Cy­taty dnia
Autorzy - Cy­taty dnia z ser­wi­su Cytat.info 

Zeszyt Ulubione
Ulubione 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt Ulubione
Wszys­tkie co wpadły głębo­ko do serca. 

Zeszyt dzieci, ciąża
dziec­ko ciąża i poród 

Zeszyt Ser­duszko - cytat
Na wstęp 

Zeszyt Optymistyczne
Po­zytyw­ne, mo­tywujące do życia i działania 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt War­te uwagi. 

Zeszyt wszystkie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:11.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 22:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 22:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 22:01cyt.adela sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:57Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st I ry­sy na lwich paszczach krwaw­nik.  

wczoraj, 21:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa