Kiedy śmieje się dziecko, [...] – Janusz Korczak – zeszyty

W obecnej chwili w 21 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Janusz Korczak.

Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.

cytat dnia z 1 czerwca 2017 roku
zebrał 63 fiszki

Zeszyt 4. Cy­taty dnia
Autorzy - Cy­taty dnia z ser­wi­su Cytat.info 

Zeszyt Ulubione
Ulubione 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt Ulubione
Wszys­tkie co wpadły głębo­ko do serca. 

Zeszyt dzieci, ciąża
dziec­ko ciąża i poród 

Zeszyt Ser­duszko - cytat
Na wstęp 

Zeszyt Optymistyczne
Po­zytyw­ne, mo­tywujące do życia i działania 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt War­te uwagi. 

Zeszyt wszystkie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)