Kiedy jesteś szczęśliwy, dajesz [...] – Diamentowa Sól – zeszyty

W obecnej chwili w 44 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Diamentowa Sól.

Kiedy jes­teś szczęśli­wy, da­jesz szczęście in­nym, ob­darzasz uśmie­chem, życzli­wością, a każdy spot­ka­ny na two­jej drodze człowiek to przy­jaciel.

myśl
zebrała 159 fiszek • 28 lipca 2013, 20:35

Zeszyt egois­tycznie in­nym zabrane.
te, co chcę mieć. O. 

Zeszyt Mo­je myśli
Myśli, które uczą o praw­dzi­wym życiu lub śmierci. 

Zeszyt Super
Piękne myśli 

Zeszyt ser­ce słonika
do serduszka 

Zeszyt Co mnie wzruszyło
wszys­tkie działy cytatów 

Zeszyt MYŚLI.1.
Błys­kotli­we
i niez­wykłe, z siłą przekazu 

Zeszyt mys­li jak wiatr pedzące..
mys­li mo­je ulot­ne ..tak szyb­kie jak hal­ny wiatr 

Zeszyt O Boże ja to sobie
włożę - do serca. 

Zeszyt ludzie mają jeszcze serca
do pożar­cia, łeh 

Zeszyt exclusive
po­ruszyło mo­je serce 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kenzo

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]