każdy musi najeść się [...] – kolorowa.m – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kolorowa.m.

każdy mu­si na­jeść się wstydu
łza­mi popić
i sza­leństwa posmakować
ażeby bez­tros­ko wy­buchnąć... śmie­chem 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 lipca 2013, 14:40

Zeszyt Mo­je życie
Cy­taty o mu­zyce, miłości, życiu. 

Zeszyt Kąci­ki ust w górę
czy­li praw­dy i niep­rawdy w uśmiech ujęte 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Pi­sane Ser­cem - Myśli...
Bez­cenne Skarby. 

Zeszyt Wiersze/Myśli/itp
...nieprzeciętne 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt Zat­rzy­mane chwile...
Trzy­mam w dłoniach chwi­le, pie­szcząc je w al­bu­mie pamięci... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zapalka

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary