każdy musi najeść się [...] – kolorowa.m – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kolorowa.m.

każdy mu­si na­jeść się wstydu
łza­mi popić
i sza­leństwa posmakować
ażeby bez­tros­ko wy­buchnąć... śmie­chem 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 lipca 2013, 12:40

Zeszyt Mo­je życie
Cy­taty o mu­zyce, miłości, życiu. 

Zeszyt Kąci­ki ust w górę
czy­li praw­dy i niep­rawdy w uśmiech ujęte 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Pi­sane Ser­cem - Myśli...
Bez­cenne Skarby. 

Zeszyt Wiersze/Myśli/itp
...nieprzeciętne 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt Zat­rzy­mane chwile...
Trzy­mam w dłoniach chwi­le, pie­szcząc je w al­bu­mie pamięci... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapalka

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja