każdym słowem odwracasz rzeczywistość i [...] – Deszcz – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Deszcz.

* * *

każdym słowem
od­wra­casz rzeczywistość
i więzisz mnie
po dru­giej stro­nie lustra

w szklaną taflę
tłukę pięściami
w nadziei że odzyskam
właści­wy wymiar

kierun­ki pomylone
zło z dob­rem się miesza
a ty mi mówisz
że szczęście znaj­dziemy w tym świecie

zniszczyłeś zna­jome miejsce
z które­go zer­kałam w zwierciadła
tam przyszłości nie było
tu­taj przeszłość nie ma znacze­nia

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2016, 23:58

Zeszyt Miłość
BO kochać........ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Katie C

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:17Moon G do­dał no­wy tek­st ZAPOWIEDŹ