każdym słowem odwracasz rzeczywistość i [...] – Deszcz – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Deszcz.

* * *

każdym słowem
od­wra­casz rzeczywistość
i więzisz mnie
po dru­giej stro­nie lustra

w szklaną taflę
tłukę pięściami
w nadziei że odzyskam
właści­wy wymiar

kierun­ki pomylone
zło z dob­rem się miesza
a ty mi mówisz
że szczęście znaj­dziemy w tym świecie

zniszczyłeś zna­jome miejsce
z które­go zer­kałam w zwierciadła
tam przyszłości nie było
tu­taj przeszłość nie ma znacze­nia

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2016, 23:58

Zeszyt Miłość
BO kochać........ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Katie C

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:46yestem sko­men­to­wał tek­st Wypijmy wszys­cy za mo­je [...]

dzisiaj, 17:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 17:35yestem sko­men­to­wał tek­st Kupujemy dużo niepot­rzeb­nych rzeczy, [...]

dzisiaj, 17:32yestem sko­men­to­wał tek­st Wymieszałam żal z bólem, wy­mie­szałam [...]

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

dzisiaj, 17:27yestem sko­men­to­wał tek­st Kino - film po­winien [...]

dzisiaj, 17:24yestem sko­men­to­wał tek­st W do­mu bez książek [...]

dzisiaj, 17:20yestem sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]