Każdy może współczuć cierpieniom [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 105 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Każdy może współczuć cier­pieniom przy­jaciół, lecz trze­ba mieć wspa­niały cha­rak­ter, by móc cie­szyć się po­wodze­niem przy­jaciela.

cytat dnia z 18 sierpnia 2014 roku
zebrał 118 fiszek

Zeszyt poez­ja pisana
W tym zeszy­cie znaj­dują się myśli, które tra­fiają w sa­mo sed­no moich uczuć. Wszys­tko co tu jest - utożsa­mia się ze mną w całości. 

Zeszyt 1

Zeszyt Życie
jest nowelom 

Zeszyt moj
nie ma 

Zeszyt przyjaźń
przyjaźń 

Zeszyt Do Dziennika
Poetyc­ki 2016 rok 

Zeszyt Zeszyt
cytaty 

Zeszyt najlepsze
:))) 

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]