Każdy ma swoją własną [...] – Pina92 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Pina92.

Każdy ma swoją własną de­finicję wier­ności.
W miłości chodzi o to, by zna­leźć ko­goś, ko­go de­finic­ja jest jak naj­bar­dziej zbliżona do two­jej włas­nej.

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2013, 20:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:52yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:51Cris sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

dzisiaj, 19:49Cris sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 19:46Cris sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

dzisiaj, 19:45Cris sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:36Cris do­dał no­wy tek­st Nie wszys­tko co na [...]

dzisiaj, 19:34Cris sko­men­to­wał tek­st ... wielu wo­li [...]

dzisiaj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:27danioł sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]