Każdy, kto ośmieli się [...] – cyt.adela – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest cyt.adela.

Każdy, kto ośmieli się wy­konać kil­ka kośla­wych kroków przy mu­zyce, gwałcąc przy tym poczu­cie ryt­mu, śmiało uz­na­je, że tańczy. Po­dob­nie jest z miłością, gdy gwałcąc jej is­totę, dep­cząc so­bie wza­jem po pal­cach, przyk­le­jając się do par­tne­ra i nie po­zos­ta­wiając mu od­dechu, lub pląsając przed nim, jak­byśmy mieli przed sobą wiel­kie lus­tro, jes­teśmy prze­kona­ni, iż właśnie us­ku­teczniamy po­rywający ta­niec życia.

Ame­lia

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2018, 11:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]