już nawet Bóg posmutniał chowając [...] – zugimihau – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest zugimihau.

nienawidze

już na­wet Bóg posmutniał
cho­wając wzrok
pod spra­cowaną dłonią
przyglądając się
tej naszej miłości

ile ra­zy od­dychając
tym sa­mym powietrzem
du­siliśmy się
kiedy gdzieś nasze oczy
dot­knęły się w kącie dusz

ile razy…
za­cis­ka­liśmy pal­ce w pięść
mi­jając się w tłumie
otocze­ni przez set­ki myśli i słów
za­miast wy­ciągnąć dłoń
ku tej drugiej

nie chce już krzyczeć
ile od­dałbym za Twój
pry­wat­ny oddech
który w chłod­ne wieczory
mie­szałby się z moim

Nienawidze
Cię kochać...

23.04.2013

Odtwórz

wiersz
zebrał 69 fiszek • 23 kwietnia 2013, 21:51

Zeszyt Wy­jat­ko­we cy­taty 5
nas­tepne pe­rel­ki ;) 

Zeszyt Przenikliwe
Wier­sze i myśli, które płyną we mnie 

Zeszyt WIERSZE
OG­RO­DY SŁOWA 

Zeszyt wiersze
... 

Zeszyt Zeszyt III
Stro­fy miłosne 

Zeszyt Wiersze
Piękno. 

Zeszyt Naj­piękniej­sze wier­sze na cytatach
Wyjątkowe 

Zeszyt W Twoich us­tach, mo­je myśli.
Tak niesa­mowi­cie często pot­ra­fimy utożsa­mić się słowa­mi, które wy­powiadają ob­ce nam usta. 

Zeszyt Z wier­szem na ty
czys­ta poezja 

Zeszyt Miłość i Życie
Naj­piękniej­sze wiersze. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BlakeDeen

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]