Jeżeli coś wymaga powagi, [...] – Bonhart – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Bonhart.

Jeżeli coś wy­maga po­wagi, to wręcz pot­rze­buje żar­tu.

myśl dnia z 23 września 2014 roku
zebrała 61 fiszek • 16 września 2010, 17:47

Zeszyt Irresistible

Zeszyt Super
Piękne myśli 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt ekhem

Zeszyt wszystkie 

Zeszyt Nietypowe
Myśli ab­strak­cyjne, niety­powe, kon­tro­wer­syjne, niez­ro­zumiałe, ab­surdal­ne, zadzi­wiające ;-) 

Zeszyt jak opis...
Ta­kie COŚ 

Zeszyt Świet­ne myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Heather

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie

dzisiaj, 07:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?