Jeżeli coś wymaga powagi, [...] – Bonhart – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Bonhart.

Jeżeli coś wy­maga po­wagi, to wręcz pot­rze­buje żar­tu.

myśl dnia z 23 września 2014 roku
zebrała 61 fiszek • 16 września 2010, 17:47

Zeszyt Irresistible

Zeszyt Super
Piękne myśli 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt ekhem

Zeszyt wszystkie 

Zeszyt Nietypowe
Myśli ab­strak­cyjne, niety­powe, kon­tro­wer­syjne, niez­ro­zumiałe, ab­surdal­ne, zadzi­wiające ;-) 

Zeszyt jak opis...
Ta­kie COŚ 

Zeszyt Świet­ne myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Heather

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne