Jest taki rodzaj pustki, [...] – insideout – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest insideout.

Jest ta­ki rodzaj pus­tki, której nie można zde­finiować, ani niczym wy­pełnić.

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 listopada 2013, 02:32

Zeszyt Szar­piące sercem
...bru­tal­nością, real­nością, pięknem... 

Zeszyt Zachować
Ko­nie­cznie, co­kol­wiek to jest, jest warte 

Zeszyt niebanalne....
odżyw­ka dla oczu i umysłu... 

Zeszyt k 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć