Jest takie jedno miejsce, Szczególne [...] – Irracja – zeszyty

W obecnej chwili w 14 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Irracja.

"Cytaty.info..."

Jest ta­kie jed­no miejsce,
Szczególne w tym świecie.
I nie mów, że pew­nie głupie,
Bo umie­szczo­ne w necie.

Tu­taj się - mniej lub bardziej,
Ano­nimo­wi ludzie spotykają.
Lecz wszys­cy jedną wspólną
I szczególną cechę posiadają.

Dzielą się myśla­mi swymi,
Szczęściem, wątpliwościami.
Cza­sem bólem i troską,
Nad życiem przemyśleniami.

Myśli i opo­wiada­nia dodają,
Niektóre są wręcz naukowe.
Są myśli o życiu i wierze.
I wier­sze, tak bar­dzo różowe.

Często włas­ne słowa wstawią,
To znów ko­goś cen­ne cytaty.
W za­mian uśmiech dostają,
Choć równie często i "baty".

I w ten prościut­ki sposób,
Świat zła zmienić próbują.
Troskę, sza­cunek i miłość,
Do świata i ludzi pokazują.( 17 lu­ty 2011 r.)

fraszka dnia z 1 lutego 2013 roku
zebrała 70 fiszek • 18 lutego 2011, 00:26

Zeszyt mo­je zycie
zy­je dniem 

Zeszyt Inni 

Zeszyt ***
..... 

Zeszyt Krótko, zwięźle i na temat
Naj­piękniej­sze myśli płynące z ser­ca, duszy i ciała... 

Zeszyt Od­dech wierszem
wer­sy pełne znaczeń 

Zeszyt Ulubione
Głębokie 

Zeszyt wier­sze i myśli
bo są ta­kie słowa, które ma­ja przesłanie... słowa dla mnie istotne 

Zeszyt Praw­dzi­wie ujmujące.
:3 

Zeszyt Poezja
Kil­ka słów ob­darzo­nych duszą. 

Zeszyt Spo­dobało mi się
różne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

miramija

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2