Jesteś niebezpiecznym programem a ta miłość to [...] – marka – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest marka.

Pleśniawki w ustnej jamie

Jesteś
niebez­pie­cznym programem
a ta miłość
to fikcja

przed tobą blokada
nie obroni
pot­rzeb­ny jest hak
na którym wiszą
osaczo­ne mucha­mi klosze
ze łzami
w oczach

marazm

ser­wu­jesz na­gi kontur
po którym ścieka pożądanie
a później za­bierasz z ziemi miskę
i ot­wiera usta
pus­ty sektor
z tab­letką na spanie

...............................

Nadzieja to luk­ro­wany pączek
do którego
nie nałożono marmolady


mar­ka

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 czerwca 2013, 08:14

Zeszyt Markowe
in­dy­widual­ny dla niepo­mier­nych w war­tości wierszy. 

Zeszyt ca­mel na ostro... 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt ulubione
wier­sze,myśli ,afo­ryz­my na 6+ 

Zeszyt w barze pod schodami 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Człowieka