Jestem podróżującym kupcem Oglądam [...] – RozaR – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest RozaR.

Kapeć telewizyjny

Jes­tem podróżującym kup­cem
Oglądam świat i na­turę ludzką
Z tej rac­ji nie ule­gam na­mowom
Pięknym oczom
Zgrab­nym tyłkom ani łat­we­mu zys­ko­wi
Ob­ra­cam w pal­cach pieniądz
Póki go wy­dam
Su­rowo oce­niam
Wszys­tko
Sam codzien­nie zdaję egza­miny
Dla­tego możesz mi wie­rzyć
Że ty kap­ciu te­lewi­zyj­ny
Zro­biłeś z siebie bałwa­na pou­czając księdza
To co myślisz już od daw­na
Nie jest two­je
Oszu­kali cię po wielok­roć
Chwy­ciłeś haczyk za­wiści
I te­raz szcze­kasz na swoich
Jak pies odeb­ra­ny mat­ce

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]