Jestem podróżującym kupcem Oglądam [...] – RozaR – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest RozaR.

Kapeć telewizyjny

Jes­tem podróżującym kup­cem
Oglądam świat i na­turę ludzką
Z tej rac­ji nie ule­gam na­mowom
Pięknym oczom
Zgrab­nym tyłkom ani łat­we­mu zys­ko­wi
Ob­ra­cam w pal­cach pieniądz
Póki go wy­dam
Su­rowo oce­niam
Wszys­tko
Sam codzien­nie zdaję egza­miny
Dla­tego możesz mi wie­rzyć
Że ty kap­ciu te­lewi­zyj­ny
Zro­biłeś z siebie bałwa­na pou­czając księdza
To co myślisz już od daw­na
Nie jest two­je
Oszu­kali cię po wielok­roć
Chwy­ciłeś haczyk za­wiści
I te­raz szcze­kasz na swoich
Jak pies odeb­ra­ny mat­ce

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 22:38
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny