Jeśli chce się odnieść [...] – Terry Pratchett – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Terry Pratchett.

Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka.

cytat
zebrał 22 fiszki

Zeszyt 1

Zeszyt Ulubione
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt Pratchett
Cy­taty T. Prat­chet­ta do użyt­ku własnego. 

Zeszyt Moje
To co do mnie dociera 

Zeszyt Something...
...Important 

Zeszyt Stosik
Wszystko 

Zeszyt Życie
Wszys­tko, co uważam za słuszne. 

Zeszyt Cy­taty zna­nych ludzi 

Zeszyt ...
Kiedy się jest bo­giem, kłopot po­lega na tym, że nie ma się do ko­go modlić. 

Zeszyt mo­je cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]