Jej czarne, długie włosy [...] – lockedxdoor – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest lockedxdoor.

Ona

"Jej czar­ne, długie włosy opa­dały na białą po­duszkę z miękkiego puchu. Miała zam­knięte oczy. Us­ta jeszcze czer­wo­ne a twarz bladą. Wyglądała jak­by spała ale ona od pa­ru godzin nie żyła..."

Jej ciało tak bar­dzo martwe
Ta­kie nieżywe już...
Nie wiem co robić,
kto ci to zrobił
po­wie­dzieć nie możesz mi.

Twa twarz tak blada,
twe us­ta jeszcze czerwone.
Czy to tak wypada
leżeć sa­mot­nie w grobie?

Cze­muż to tak
mnie porzu­ciłaś dla
kochan­ka twe­go okropnego
śmier­cią nazywanego?

Błąkasz się wśród dusz,
żyć nie możesz już...
Chcę spot­kać cię.
Po­pełnić to
co połączyć może nas!

Lecz to nie wychodzi,
bo strach przychodzi.
Przez sen cię widzę,
całym ser­cem kocham cię!

Twa twarz tak blada,
twe us­ta jeszcze czerwone.
Czy to tak wypada
leżeć sa­mot­nie w grobie?

Smut­no mi,
Smut­no tak.
Daj mi znak,
Tak jak ptak...

Po­lecę dziś
Do ciebie znów
Wol­ny jak ptak
Wol­ny od snów.[je­den z pier­wszych moich wier­szy, który na pew­no ma dużo niedo­ciągłości ale mam do niego sen­ty­ment i pa­miętam, że byłam z niego dum­na]

wiersz • 14 września 2018, 10:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lockedxdoor

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]