Jedynym bólem jaki przeraża [...] – Gabriel García Márquez – zeszyty

W obecnej chwili w 107 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Gabriel García Márquez.

Je­dynym bólem ja­ki prze­raża mnie w śmier­ci, jest to, że można um­rzeć nie z miłości.

cytat dnia z 3 marca 2013 roku
zebrał 199 fiszek

Zeszyt Miłosne
Pożeg­luj w noc stat­kiem mych uczuć 

Zeszyt Esej
Do ese­ju na pol­ski wiara/miłość 

Zeszyt moj
nie ma 

Zeszyt Mo­je ulu­bione cytaty
Jest to zeszyt o moich ulu­bionych cytatach 

Zeszyt Złote myśli
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt Me
... 

Zeszyt Miłość
Cy­taty o miłości 

Zeszyt Nieuda­na miłość
Na­dal ją kocham. 

Zeszyt m o j e
kocham :3 

Zeszyt Soul­ma­tes ne­ver die.
słowo, które bu­duje, wzno­si, cementuje.. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]