Jedno zdjęcie mniej na [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Jed­no zdjęcie mniej na tab­li­cy kor­ko­wej, a pot­ra­fi dop­ro­wadzić do szału. Kiedy pat­rzę na te pus­te miej­sce, co­raz bar­dziej uświada­miam so­bie brak Two­jej oso­by.

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 września 2010, 00:16

Zeszyt boli
cza­sem musi. 

Zeszyt :D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte