Jedno zdjęcie mniej na [...] – iceflowers – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest iceflowers.

Jed­no zdjęcie mniej na tab­li­cy kor­ko­wej, a pot­ra­fi dop­ro­wadzić do szału. Kiedy pat­rzę na te pus­te miej­sce, co­raz bar­dziej uświada­miam so­bie brak Two­jej oso­by.

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 września 2010, 00:16

Zeszyt boli
cza­sem musi. 

Zeszyt :D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]