Jeden dzień pokazuje możliwości, [...] – Shehatehim – zeszyty

W obecnej chwili w 19 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Shehatehim.

Je­den dzień po­kazu­je możli­wości, nie zmienia życia.

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 6 stycznia 2011, 18:58

Zeszyt Aktualne
jw. 

Zeszyt Genialne
Kobiety 

Zeszyt Niecodzienne 

Zeszyt Inne 

Zeszyt :) 

Zeszyt nowe-grudzień 

Zeszyt Wybrane 

Zeszyt przemyslenia 

Zeszyt Rox. Ulubione.! 

Zeszyt Pensées
Myśli zebrane 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:53batram sko­men­to­wał tek­st Posłałeś mnie a po­tem [...]

dzisiaj, 19:53Si.si sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 19:51batram sko­men­to­wał tek­st - Obudź się! Ktoś [...]

dzisiaj, 19:51Si.si sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:51batram sko­men­to­wał tek­st Dwie ręce, dwie no­gi, [...]

dzisiaj, 19:44har.monic do­dał no­wy tek­st spadła z drze­wa

dzisiaj, 19:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:42$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:40Eazy sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]