Jeden dzień pokazuje możliwości, [...] – Shehatehim – zeszyty

W obecnej chwili w 19 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Shehatehim.

Je­den dzień po­kazu­je możli­wości, nie zmienia życia.

aforyzm
zebrał 140 fiszek • 6 stycznia 2011, 18:58

Zeszyt Aktualne
jw. 

Zeszyt Genialne
Kobiety 

Zeszyt Niecodzienne 

Zeszyt Inne 

Zeszyt :) 

Zeszyt nowe-grudzień 

Zeszyt Wybrane 

Zeszyt przemyslenia 

Zeszyt Rox. Ulubione.! 

Zeszyt Pensées
Myśli zebrane 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]