Jakże często malutkie ziarenko [...] – Seneka 18 – zeszyty

W obecnej chwili w 13 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Seneka 18.

Jakże często ma­lut­kie ziaren­ko wątpli­wości pot­ra­fi zachwiać wielką skałą zaufa­nia...

aforyzm
zebrał 94 fiszki • 30 marca 2013, 08:43

Zeszyt fajne
inspiracje 

Zeszyt Wzbu­dające refleksje..
ka­wał dob­re­go słowa. 

Zeszyt mys­li i aforyzmy...
słowa niczym ka­mienie szlachetne... 

Zeszyt ma­gia wersów...
Czar uk­ry­ty w wersach... 

Zeszyt ***
... 

Zeszyt Myśli wyjątkowe 

Zeszyt Przy­pom­nienia warte
Bo pa­mięć za­wodną jest... 

Zeszyt uchwyciłem
po­ruszyło mnie 

Zeszyt Cytaty
... 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]