jako poeta wolę nazywać siebie [...] – adamantine – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest adamantine.

ja­ko poeta
wolę na­zywać siebie poetą
niż człowiekiem
to mniej­sze zło
mniej­sze piękniej­sze
a więc, ja­ko poeta lu­bię mieć wszys­tko poukładane
po swojemu
sól
cukier
ziar­nko do ziar­nka aż zbie­rze się śmierć
a czar­ne godzi­ny odkładam na biały wier­sz

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2017, 11:00

Zeszyt Og­ni­ki życia
Niez­wykłe, po­ruszające kon­ste­lac­je słów 

Zeszyt Najlepsze
z najlepszych 

Zeszyt łow­ca talentów
 

MyArczi

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:25None sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:24None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:22Pankreator sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mazowieckiemu

dzisiaj, 08:19None sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, gdy ot­worzą bra­my [...]

dzisiaj, 08:09Naja sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]

dzisiaj, 08:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:00giulietka sko­men­to­wał tek­st cdn.  

dzisiaj, 07:59giulietka sko­men­to­wał tek­st to nie łza mi [...]

dzisiaj, 07:54Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Być szcze­rym do bólu, [...]