-Jakby to udokumentować, że [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

mikroopowiadanie dwieście siódme

- Jak­by to udo­kumen­to­wać, że mi to przekazałaś?
- Na­piszę ci no­tatkę służbową.
- To mu­sisz iść do sze­fa, on wie jak się to pisze z rac­ji byłego zawodu.
- Kocha­nieńka! Ja trzydzieści lat śpię z po­lic­jantem, więc kto jak nie ja ma wie­dzieć jak się pisze no­tat­ki służbowe!
- Hahahahahahahah.....!!!
- Chcesz to ci no­tat­nik służbo­wy przy­niosę!
- To co wy no­tat­ki służbo­we z każdej noc­ki pisze­cie, a może w trak­cie?! Kto pro­wadzi no­tat­nik, a kto pisze ra­no notatkę?
- W trak­cie to się pisze pro­tokół z miej­sca zdarze­nia. Ale nie po­wiem ci głośno - gdzie i czym?!
- Dziew­czy­ny! Wy zno­wu zaczynacie!?
- He­lou!!! Po­ra na chłopa bej­be!
-

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 19:07
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny