-Jakby to udokumentować, że [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

mikroopowiadanie dwieście siódme

- Jak­by to udo­kumen­to­wać, że mi to przekazałaś?
- Na­piszę ci no­tatkę służbową.
- To mu­sisz iść do sze­fa, on wie jak się to pisze z rac­ji byłego zawodu.
- Kocha­nieńka! Ja trzydzieści lat śpię z po­lic­jantem, więc kto jak nie ja ma wie­dzieć jak się pisze no­tat­ki służbowe!
- Hahahahahahahah.....!!!
- Chcesz to ci no­tat­nik służbo­wy przy­niosę!
- To co wy no­tat­ki służbo­we z każdej noc­ki pisze­cie, a może w trak­cie?! Kto pro­wadzi no­tat­nik, a kto pisze ra­no notatkę?
- W trak­cie to się pisze pro­tokół z miej­sca zdarze­nia. Ale nie po­wiem ci głośno - gdzie i czym?!
- Dziew­czy­ny! Wy zno­wu zaczynacie!?
- He­lou!!! Po­ra na chłopa bej­be!
-

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 18:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]