Istnieją rodzice, o których [...] – Kasik – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Kasik.

Is­tnieją rodzi­ce, o których łat­wiej jest skłamać, że nie żyją.

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 listopada 2012, 16:13

Zeszyt zeszyt
ta­ki, co to go mo­le nie zeżrą 

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Zeszyt Przy­pom­nienia warte
Bo pa­mięć za­wodną jest... 

Zeszyt Lubiane 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 19:05CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]