Iść za marzeniem i [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 91 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Iść za marze­niem i zno­wu iść za marze­niem, i tak zaw­sze aż do końca.

cytat dnia z 30 września 2011 roku
zebrał 126 fiszek

Zeszyt A

Zeszyt Motywacyjne
Nikły pro­myk nadziei. 

Zeszyt życiowe
no­tat­ki które tak bar­dzo mnie opisują.. 

Zeszyt Cy­taty - Motywacja
Cho­ciaż spróbuj. 

Zeszyt Ulubione
Ab­so­lut­nie wszys­tko co pa­suje do mej obec­nej sy­tuac­ji życiowej. 

Zeszyt Piękne myśli, wier­sze, sentencje...
Coś co niesie przesłanie, coś co po pros­tu jest pięknie napisane 

Zeszyt Piękne cytaty
Cy­taty, które po­ruszyły i zwróciły moją uwagę. 

Zeszyt Artist
Po­wer of pen 

Zeszyt coś tam 

Zeszyt Be brave

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Często górno­lot­ne myśli są [...]

dzisiaj, 08:38Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamiczne. Na­pięte. Pew­ne siebie. [...]