Iść za marzeniem i [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 91 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Iść za marze­niem i zno­wu iść za marze­niem, i tak zaw­sze aż do końca.

cytat dnia z 30 września 2011 roku
zebrał 126 fiszek

Zeszyt A

Zeszyt Motywacyjne
Nikły pro­myk nadziei. 

Zeszyt życiowe
no­tat­ki które tak bar­dzo mnie opisują.. 

Zeszyt Cy­taty - Motywacja
Cho­ciaż spróbuj. 

Zeszyt Ulubione
Ab­so­lut­nie wszys­tko co pa­suje do mej obec­nej sy­tuac­ji życiowej. 

Zeszyt Piękne myśli, wier­sze, sentencje...
Coś co niesie przesłanie, coś co po pros­tu jest pięknie napisane 

Zeszyt Piękne cytaty
Cy­taty, które po­ruszyły i zwróciły moją uwagę. 

Zeszyt Artist
Po­wer of pen 

Zeszyt coś tam 

Zeszyt Be brave

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]