Im mocniej kocham ludzi, [...] – katjaa – zeszyty

W obecnej chwili w 17 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest katjaa.

Im moc­niej kocham ludzi, tym szyb­ciej od­chodzą. Gdy­bym tyl­ko wie­działa dlacze­go.. czy miłość może prze­rażać? Czyż nie gor­sza jest sa­mot­ność? Zim­ne no­ce, pus­te dłonie, pęknięte ser­ca.. Śniąc, umieram. Umieram, widząc Cię, choć sen to je­dyna szan­sa, by... ach, tak bar­dzo bo­li. Ten strach przed przy­wyk­nięciem do sa­mot­no­ci, nie pozwólcie mi..

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 czerwca 2014, 20:27

Zeszyt Jak­by moje
Na skra­ju dyszy. Twórczość, która mnie ocza­rowała, zatrzymała. 

Zeszyt War­gi mnie bolą z niepocałowania.
 

Zeszyt życie
da­je i bierze 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt myśli
przy­ciągnęło mnie całą 

Zeszyt werterki

Zeszyt Zeszyt IV
Z życiem po drodze 

Zeszyt myśli
 chrząszcz brzmi w trzci­nie 

Zeszyt ciekawostki
cytaty 

Zeszyt Znalezione
Cieka­we, refleksyjne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Piętaszek

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]