Ile razy ktoś ci [...] – Nieżywy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Nieżywy.

Ile razy

Ile ra­zy ktoś ci po­wie weź się za siebie człowieku?
Ile ra­zy?
ile?
Nie ma na to re­guł.
W próbie z da­leka od grzechu ro­bisz swo­je, codzien­nie.
I pier****** to co ktoś ci po­wie, niez­mien­nie.
Świat się zmienia, ze światem zmienia się życie.
Raz jest łat­wiej, raz gorzej, raz niżej, raz wyżej.
Raz jest git, krótko mówiąc a nieraz się pier****.
Życie zmienia się, więc mu­sisz działać, by się za­dowo­lić.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 marca 2016, 20:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nieżywy

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]