... i jednym spojrzeniem, [...] – Emil_Szostak – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emil_Szostak.

... i jed­nym spoj­rze­niem, jed­nym ruchem i ges­tem zmieniasz mo­je życie. Na­dajesz mu sens, wpro­wadzasz ra­dość i miłość. Przy­tulasz się... a wte­dy wszys­tko na­zywam Twoim imieniem.

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 marca 2014, 13:39

Zeszyt Złote Myśli
myśli przez duże M 

Zeszyt Zeszyt III
Stro­fy miłosne 

Zeszyt Myśli
Naj­piękniej­sze myśli 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt myśli
te, które wpadły mi do serca 

Zeszyt ta­kie jak­by moje
teksty 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt O Boże ja to sobie
włożę - do serca. 

Zeszyt Mężczyz­na o kobiecie
Myśli 

Zeszyt myśli, afo­ryz­my, cytaty
Świat ma sze­ro­kie ra­miona, nie dla wszys­tkich otwarte. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zamber

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]