... i jednym spojrzeniem, [...] – Emil_Szostak – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emil_Szostak.

... i jed­nym spoj­rze­niem, jed­nym ruchem i ges­tem zmieniasz mo­je życie. Na­dajesz mu sens, wpro­wadzasz ra­dość i miłość. Przy­tulasz się... a wte­dy wszys­tko na­zywam Twoim imieniem.

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 marca 2014, 13:39

Zeszyt Złote Myśli
myśli przez duże M 

Zeszyt Zeszyt III
Stro­fy miłosne 

Zeszyt Myśli
Naj­piękniej­sze myśli 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt myśli
te, które wpadły mi do serca 

Zeszyt ta­kie jak­by moje
teksty 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt O Boże ja to sobie
włożę - do serca. 

Zeszyt Mężczyz­na o kobiecie
Myśli 

Zeszyt myśli, afo­ryz­my, cytaty
Świat ma sze­ro­kie ra­miona, nie dla wszys­tkich otwarte. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zamber

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]