... i jednym spojrzeniem, [...] – Emil_Szostak – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emil_Szostak.

... i jed­nym spoj­rze­niem, jed­nym ruchem i ges­tem zmieniasz mo­je życie. Na­dajesz mu sens, wpro­wadzasz ra­dość i miłość. Przy­tulasz się... a wte­dy wszys­tko na­zywam Twoim imieniem.

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 marca 2014, 13:39

Zeszyt Złote Myśli
myśli przez duże M 

Zeszyt Zeszyt III
Stro­fy miłosne 

Zeszyt Myśli
Naj­piękniej­sze myśli 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt myśli
te, które wpadły mi do serca 

Zeszyt ta­kie jak­by moje
teksty 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt O Boże ja to sobie
włożę - do serca. 

Zeszyt Mężczyz­na o kobiecie
Myśli 

Zeszyt myśli, afo­ryz­my, cytaty
Świat ma sze­ro­kie ra­miona, nie dla wszys­tkich otwarte. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zamber

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 15:30dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2