... i jednym spojrzeniem, [...] – Emil_Szostak – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emil_Szostak.

... i jed­nym spoj­rze­niem, jed­nym ruchem i ges­tem zmieniasz mo­je życie. Na­dajesz mu sens, wpro­wadzasz ra­dość i miłość. Przy­tulasz się... a wte­dy wszys­tko na­zywam Twoim imieniem.

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 marca 2014, 13:39

Zeszyt Złote Myśli
myśli przez duże M 

Zeszyt Zeszyt III
Stro­fy miłosne 

Zeszyt Myśli
Naj­piękniej­sze myśli 

Zeszyt Myśli
nieprzypadkowe 

Zeszyt myśli
te, które wpadły mi do serca 

Zeszyt ta­kie jak­by moje
teksty 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt O Boże ja to sobie
włożę - do serca. 

Zeszyt Mężczyz­na o kobiecie
Myśli 

Zeszyt myśli, afo­ryz­my, cytaty
Świat ma sze­ro­kie ra­miona, nie dla wszys­tkich otwarte. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zamber

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]