Idź przed siebie, zostaw [...] – Sen_ – zeszyty

W obecnej chwili w 18 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sen_.

Idź przed siebie, zos­taw cienie.

myśl dnia z 4 maja 2017 roku
zebrała 114 fiszek • 13 sierpnia 2013, 02:21

Zeszyt Motywujące

Zeszyt trafione
myśli 

Zeszyt nietypowe
coś na żołądek al­bo na ząb 

Zeszyt Co mnie wzruszyło
wszys­tkie działy cytatów 

Zeszyt jak dla mnie
bom­ba ;) 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt ta­kie inne
wszys­tko wy­mie­sza­ne z życiem 

Zeszyt MYŚLI-ŻYCIOWE MOTTA
OG­RO­DY SŁOWA 

Zeszyt Wyjątkowe
Do za­pisa­nia w pamięci. 

Zeszyt Myśli
Naj­piękniej­sze myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]