I często będziesz myślał, [...] – mariettaa – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest mariettaa.

I często będziesz myślał, że wca­le nie mają racji,
nie ro­zumieją Cie i całej no­wej generacji
Mi­mo to nie po­winieneś mieć za to pretensji
Chcą jak naj­le­piej i to co ro­bią, ro­bią w dob­rej intencji
Na­wet się nie obej­rzysz jak założysz swą rodzinę Ale za­nim to się sta­nie jeszcze trochę mi­nie Mężczyz­na obudzi się - w chłop­cu Ko­bieta - w dziew­czy­nie Wycho­wanie Ciebie kosztu­je ich wiele poświęce­nia, miłości, cier­pli­wości i liczne wyrzecze­nia I na­wet w ciężkich cza­sach po­wiąza­li ko­niec z końcem Ty byłeś dla nich na niebie je­dynym słońcem, eee..

Odtwórz

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2013, 08:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mariettaa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik