I często będziesz myślał, [...] – mariettaa – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest mariettaa.

I często będziesz myślał, że wca­le nie mają racji,
nie ro­zumieją Cie i całej no­wej generacji
Mi­mo to nie po­winieneś mieć za to pretensji
Chcą jak naj­le­piej i to co ro­bią, ro­bią w dob­rej intencji
Na­wet się nie obej­rzysz jak założysz swą rodzinę Ale za­nim to się sta­nie jeszcze trochę mi­nie Mężczyz­na obudzi się - w chłop­cu Ko­bieta - w dziew­czy­nie Wycho­wanie Ciebie kosztu­je ich wiele poświęce­nia, miłości, cier­pli­wości i liczne wyrzecze­nia I na­wet w ciężkich cza­sach po­wiąza­li ko­niec z końcem Ty byłeś dla nich na niebie je­dynym słońcem, eee..

Odtwórz

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2013, 09:03
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

mariettaa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]