Gdy jesteś zakochany, to [...] – aspektywna – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest aspektywna.

Gdy jes­teś za­kocha­ny, to na­wet gdy znaj­dziesz czte­rolis­tną ko­niczynkę ba­wisz się w „kocha, nie kocha”…

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 stycznia 2010, 20:13

Zeszyt Myślę że....
Różne myśli, których nig­dy nie po­wie­działabym na głos... 

Zeszyt Przy­jaźń, miłość nie jed­no ma imię 

Zeszyt nierealne.
po pros­tu nierealne. 

Zeszyt ym 

Zeszyt Miłość 

Zeszyt Miłość 

Zeszyt ulubione 

Zeszyt ; ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]