gdy­by nie internet niektórzy nie [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

gdy­by nie internet
niektórzy nie mog­li­by udawać
że żyją

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 września 2018, 18:44

Zeszyt sens bezsensu.
By­wa i tak, że to co wy­daje się nam bez­sensow­ne, ma sens.. głębo­ki i uk­ry­ty.. A to co cza­sem wy­daje się lo­giczne i pra­widłowe, jest bez­sensow­ne. Jak nasze is­tnienie. Bo prze­cież.. bedziemy tyl­ko na chwi­le, a po­tem znik­niemy.. Zwyczaj­nie znik­niemy, zos­ta­wiając nasz obaz w pa­mięciach blis­kich.. ale i oni w końcu umrą. Nie zos­ta­nie po nas nic. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos