gdy­by nie internet niektórzy nie [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

gdy­by nie internet
niektórzy nie mog­li­by udawać
że żyją

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 września 2018, 18:44

Zeszyt sens bezsensu.
By­wa i tak, że to co wy­daje się nam bez­sensow­ne, ma sens.. głębo­ki i uk­ry­ty.. A to co cza­sem wy­daje się lo­giczne i pra­widłowe, jest bez­sensow­ne. Jak nasze is­tnienie. Bo prze­cież.. bedziemy tyl­ko na chwi­le, a po­tem znik­niemy.. Zwyczaj­nie znik­niemy, zos­ta­wiając nasz obaz w pa­mięciach blis­kich.. ale i oni w końcu umrą. Nie zos­ta­nie po nas nic. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]