Egoista - ten, który [...] – Julian Tuwim – zeszyty

W obecnej chwili w 42 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Juliana Tuwima.

Egois­ta - ten, który więcej dba o siebie niż o mnie.

cytat dnia z 6 lutego 2012 roku
zebrał 96 fiszek

Zeszyt ...
... 

Zeszyt Tuwim
najlepsze 

Zeszyt quotes

Zeszyt ... 

Zeszyt Mój zeszyt
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt Nos­talgia i śmiech
Bez zbędnych wyjaśnień. 

Zeszyt Najlepsze
... 

Zeszyt cytaty
agaa 

Zeszyt Ogólne 

Zeszyt Something...
...Important 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]