Dziś będę Świerszczem, Ty [...] – pecoranera – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest pecoranera.

PINOKIO

Dziś będę Świer­szczem, Ty bądź Pinokiem
Ja, Twe Su­mienie, coś Ci przypomnę
Zam­knij Swe oczy, w podróż Cię zabieram
Od­ległe cza­sy przed Tobą otwieram
Spójrz , widzisz Mamę co Chłop­ca za rękę trzy­ma z miłością
A Chłopiec od­wza­jem­nia tę miłość i pat­rzy na Nią z ufnością?
I mi­mo że życie wciąż rzu­cało Im pod no­gi kłody
Ona się sta­ra by Chłopiec nie doz­nał żad­nej szkody
Nieraz nie do­jadła bo nie miała dość pieniędzy
Chłopiec z Nią nig­dy nie zas­ma­kował nędzy
Zaw­sze czys­ty, pachnący, ład­ne ma ubranka
Do szkoły ka­nap­ki i ba­ton i jabłka
On już nie pa­miętał, lecz Ona nie zapomniała
Że ktoś Go od­rzu­cił - wciąż Mu wynagradzała
Czy po­pełniała błędy? Na­wet naj­lepsi ludzie są niedoskonali
Gdy­byśmy błędów nie po­pełniali, świat byłby wspaniały
Ale kto czu­wał nad Tobą gdy często chorowałeś
Kto tu­lił, całował, gorzkie łzy ocierał, kiedy płakałeś?
Z kim mogłeś po­roz­ma­wiać jak z Przyjacielem?
Dla ko­go byłeś naj­lep­szy, na­wet gdy czułeś się zerem?
Kto na wy­wiadówki i do nau­czy­cieli ganiał?
I kto Cię przed ni­mi jak lwi­ca osłaniał?
Kto bez tchu pra­cował na dwa etaty
Żeby wy­nag­radzać Ci odejście taty?
Wszys­tko o co pro­siłeś w końcu dostawałeś
Po­wiedz szczerze SU­MIENIU –No? Cze­go nie miałeś?
Widzisz błędy Ko­biety, która Swo­je naj­piękniej­sze lata
Od­dała w ofie­rze za szczerą miłość do małego Chłopaka
Poświęciła dla Niego nap­rawę bar­dzo wiele
A Ty się upierasz w złości, niczym próżne ciele
Wy­bacz Pi­nokio, ale gdy­by zap­ro­pono­wali Jej cza­su cofnięcie
To de­cyz­ji by nie zmieniła – choć ra­nisz Ją te­raz zawzięcie
Jeśli nap­rawdę Dro­gi Pi­nokio wszys­tko TO zapomniałeś
Chy­ba nig­dy miłości do Niej w Swym ser­cu nie miałeś
Pi­nokio, gdy poczu­jesz em­pa­tię w Swym ser­cu drewnianym
Sta­niesz się praw­dzi­wym Człowiekiem. Kochaj i bądź kochany
Masz wolną wolę, więc sam zdecydujesz
Czy na szczęście w Swym życiu zasługujesz
Kto in­nych krzyw­dzi i wspom­nień się wypiera
Smut­ne, sza­re życie bez uczuć szcze­rych wy­biera

fraszka
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2013, 12:11

Zeszyt Wiersze
Te które po­ruszyły mo­je twar­de serce. 

Zeszyt życie wier­szem pisane
mo­je i jak­by dla mnie... 

Zeszyt Idę Swoją Drogą ...
Idę Swoją Drogą a Ludzie niech mówią co chcą^^ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]