Do tych krótkich chwil, [...] – Jadzia_poem – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jadzia_poem.

Hania

Do tych krótkich chwil, wspólnych chwil - tęsknię.
Czas stu­diów z nią od­bieram ja­ko pełnię.
Ty­le podzi­wu co dla niej mam,
To ni kruszy­na, ani nie gram.
Ki­log­ra­mami mogę to zmie­rzyć, jak bar­dzo ją kocham - nie chce się wie­rzyć.
Ani mi sios­tra, ani mi lu­ba, lecz jest wspa­niała, to dla mnie chluba,
Na­pisać coś o niej, wspom­nieć troszeczkę
I osłodzić życie, choć na chwileczkę.
Ha­nia kiedyś wi­tała na świecie dzieci,
Cieka­we, czy któreś spot­ka i sobą oświeci?
Bo­wiem wiedzę ma sporą, dzieli się chętnie,
Za to ją dzieci kochają niezmiernie.
Wi­duję rzad­ko, tak dob­re serce,
I życzę każde­mu, które w rozterce
Jest i ma spo­re wątpliwości,
By przykład bra­li od Ha­ni - miłości.

wiersz • 11 lipca 2017, 22:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]

dzisiaj, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]