Do niedawna wierzyłem w anioły Były [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Ślepota

Do niedawna
wie­rzyłem w anioły
Były ta­kie piękne
I zaw­sze za da­leko

Szu­kałem miłości
która spa­da jak grom
z jas­ne­go nieba
gdzie miał mieszkać
mój anioł

Miłości,
co miała być po­kar­mem bogów
Słod­kiej jak nektar
I równie mi­tycznej
co ambrozja

I byłem jak anioł
Ideal­ny i biały
Bałem się pobrudzić
Ludzkim błotem

Gdy byłem mały
Po­dał mi ktoś
Brzytwę za­miast dłoni
Ranę mam do dziś

I szu­kałem anioła
Bo ludzka niedoskonałość
Budzi we mnie lęk
Który od­biera siły

Przej­rzałem na oczy
gdy zo­baczyłem miłość
dziew­czy­ny bez nóg
i chłop­ca bez wzro­ku

erotyk
zebrał 13 fiszek • 21 grudnia 2016, 23:50

Zeszyt Ułamki...
gdy wspólny mianownik 

Zeszyt O!czarowanie
urok zos­tał rzucony... 

Zeszyt Lirycznie...
Aż się an­drea zadumała... 

Zeszyt Ulubione.
Te które naj­bar­dziej wpi­sują się do serca. 

Zeszyt z aniołem w tle
*** 

Zeszyt Wiersze/Myśli/itp
...nieprzeciętne 

Zeszyt który słowa­mi uderza pros­to w mo­je serce.
Po­karm dla duszy. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]