Dla przeciwwagi wielu uciążliwości [...] – Immanuel Kant – zeszyty

W obecnej chwili w 43 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Immanuel Kant.

Dla prze­ciw­wa­gi wielu uciążli­wości życia niebo ofiaro­wało człowieko­wi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.

cytat dnia z 29 sierpnia 2014 roku
zebrał 45 fiszek

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt Dreams
O snach. 

Zeszyt scho­wek myśli
To, co spra­wiło iż się przy tym zat­rzy­małam cho­ciażby na moment. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt Zebrane
;) 

Zeszyt Super
Piękne myśli 

Zeszyt Wyjątkowe

Zeszyt 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]