De­cyz­je bar­dzo trud­no po­dej­mo­wać, [...] – Dominika;) – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dominika;).

De­cyz­je bar­dzo trud­no po­dej­mo­wać, szczególnie te życiowe, dosłow­nie chwi­la, a można zmienić życie, lub je za­kończyć. Więc nie po­pełniaj­my błędów w przypływie złości, emoc­ji, czy też głupo­ty - szko­da życia, po­nieważ ono jest tak bar­dzo kruche.

myśl • 11 czerwca 2012, 18:04

Zeszyt Ulubione
Ulu­bione teksty 

Zeszyt coś od życia...
I trze­ba być wiel­kim przy­ja­cielem i moc­nym przy­ja­cielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­ma­nie ko­goś za rękę. 

Zeszyt for me 

Zeszyt mądrości
z życia sław­nych poetów 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]