Dałeś tak wiele...Drogi Boże. Dobrych [...] – agniecha1383 – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest agniecha1383.

Ufność

Dałeś tak wiele... Dro­gi Boże.
Dob­rych rodziców. Sios­trę. Brata.
Faj­ne dzieciństwo. Piękną młodość.
Szczęśli­we i bez­tros­kie lata.

Tak wielką miłość jak zbyt krótką.
Po­tem już większość sza­rych dni.
Zdjęcia w al­bu­mie. Pus­te łóżko.
Zwieńcze­niem no­cy... gorzkie łzy.

I... zro­zumiałam jed­nak z czasem.
Wys­ta­wiasz mnie na próbę Panie.
Czy w za­mian te­go co mi da­jesz
mogę mieć jeszcze... zaufanie?

Cóż Dro­gi Oj­cze mam powiedzieć?
Być może pla­nem Twoim było
by za­nim dasz mi więcej szczęścia
pop­rzed­nie już się... zakończyło.

Lecz... sko­ro już się natrudziłeś.
To pew­nie wiesz co ro­bisz Panie.
Choć mo­tywację mam niewielką
wciąż mam do Ciebie... zaufa­nie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 22:31

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt Delikatność
Delikatność 

Zeszyt Poezja
wiersze 

Zeszyt Wiersze
..., które zat­rzy­mały na dłużej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Mam­bo w po­ziomie [...]

wczoraj, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]