Dałeś tak wiele...Drogi Boże. Dobrych [...] – agniecha1383 – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest agniecha1383.

Ufność

Dałeś tak wiele... Dro­gi Boże.
Dob­rych rodziców. Sios­trę. Brata.
Faj­ne dzieciństwo. Piękną młodość.
Szczęśli­we i bez­tros­kie lata.

Tak wielką miłość jak zbyt krótką.
Po­tem już większość sza­rych dni.
Zdjęcia w al­bu­mie. Pus­te łóżko.
Zwieńcze­niem no­cy... gorzkie łzy.

I... zro­zumiałam jed­nak z czasem.
Wys­ta­wiasz mnie na próbę Panie.
Czy w za­mian te­go co mi da­jesz
mogę mieć jeszcze... zaufanie?

Cóż Dro­gi Oj­cze mam powiedzieć?
Być może pla­nem Twoim było
by za­nim dasz mi więcej szczęścia
pop­rzed­nie już się... zakończyło.

Lecz... sko­ro już się natrudziłeś.
To pew­nie wiesz co ro­bisz Panie.
Choć mo­tywację mam niewielką
wciąż mam do Ciebie... zaufa­nie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 22:31

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt Delikatność
Delikatność 

Zeszyt Poezja
wiersze 

Zeszyt Wiersze
..., które zat­rzy­mały na dłużej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]