Dałeś tak wiele...Drogi Boże. Dobrych [...] – agniecha1383 – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest agniecha1383.

Ufność

Dałeś tak wiele... Dro­gi Boże.
Dob­rych rodziców. Sios­trę. Brata.
Faj­ne dzieciństwo. Piękną młodość.
Szczęśli­we i bez­tros­kie lata.

Tak wielką miłość jak zbyt krótką.
Po­tem już większość sza­rych dni.
Zdjęcia w al­bu­mie. Pus­te łóżko.
Zwieńcze­niem no­cy... gorzkie łzy.

I... zro­zumiałam jed­nak z czasem.
Wys­ta­wiasz mnie na próbę Panie.
Czy w za­mian te­go co mi da­jesz
mogę mieć jeszcze... zaufanie?

Cóż Dro­gi Oj­cze mam powiedzieć?
Być może pla­nem Twoim było
by za­nim dasz mi więcej szczęścia
pop­rzed­nie już się... zakończyło.

Lecz... sko­ro już się natrudziłeś.
To pew­nie wiesz co ro­bisz Panie.
Choć mo­tywację mam niewielką
wciąż mam do Ciebie... zaufa­nie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 22:31

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt Delikatność
Delikatność 

Zeszyt Poezja
wiersze 

Zeszyt Wiersze
..., które zat­rzy­mały na dłużej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]