Czys­ta praw­da odziera z [...] – Yankes – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Yankes.

O sobie samym...

Czys­ta praw­da odziera z nadziei jutra
gdy dookoła po­piół gdzie złożyć głowę?
Przeszedłem długą drogę donikąd....
jeszcze raz i z pow­ro­tem
Zu­pełnie sam, zbierając chwas­ty życia
Po­tykając się o każdy kamień
kłam­stwa sta­wały się narzędziem zguby
Użyto ich pognębiając miłość...
ciężkie dni poszczer­biły mo­je serce
Sta­rały się wyr­wać nadzieję...
zagłuszyć w ser­cu szept i krzyk
Długo byłem mar­twy duchem i ciałem
wra­cając do życia z da­le­kiej podróży
Po­ty­kam się i przew­ra­cam z każdym tchem
wscho­dy i odejścia słońca, kar­tki z kalendarza
Wszys­tko i nic gwałciło mo­je myśli
stałem się dzi­wowis­kiem i pus­tym śmie­chem.

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 stycznia 2018, 12:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 17:08lajajaj do­dał no­wy tek­st Nie bój się marzyć [...]

dzisiaj, 16:05Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:43cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 14:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:15cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kiedy przep­ro­wadzał się do [...]

dzisiaj, 14:11cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Wariacja na te­mat śmie(r)ci

dzisiaj, 13:23carolyna sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 12:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na ukłuje się [...]