Czy nie starczy, że [...] – Douglas Adams – zeszyty

W obecnej chwili w 17 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Douglasa Adamsa.

Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki?

cytat dnia z 14 grudnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Zeszyt łow­ca talentów
 

Zeszyt Cy­taty & co.
wybrane. 

Zeszyt chuột xám
Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać.
~ François de La Rochefoucauld 

Zeszyt ulubione 

Zeszyt Zeszyt myśli i głupot 

Zeszyt Mikrolektura
bez pióra 

Zeszyt .... 

Zeszyt Ciekawe
Cieka­we teksty 

Zeszyt Wyjątkowe
Do za­pisa­nia w pamięci. 

Zeszyt Do poprawy
Dob­re, a z błędem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]