Czuje się spełniona...mam wszystko [...] – promyczek22 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest promyczek22.

Czu­je się spełniona...mam wszys­tko cze­go zaw­sze od życia pragnęłam.Mam kochające­go,przys­tojne­go i naj­lep­sze­go na świecie MĘŻA i co naj­ważniej­sze mam ma­leńkie bez­bron­ne dzieciątko pod ser­cem, które jest cząstką naszej og­romnej MIŁOŚCI.

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2018, 08:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Biel i bez­kwit­nie

dzisiaj, 11:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st otworzyć skrzydła

dzisiaj, 11:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko człowiekiem cho­rym [...]

dzisiaj, 10:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st GREEN BOOK(re­cenzja fil­mu)

dzisiaj, 10:54truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st - Li­tania do Wszys­tkich [...]

dzisiaj, 10:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st istota

dzisiaj, 10:44truman sko­men­to­wał tek­st ***