Człowiek sam dla siebie [...] – Wiesław Myśliwski – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Wiesław Myśliwski.

Człowiek sam dla siebie jest naj­do­kuczliw­szym przy­musem. Często trud­nym do zniesienia. I niektórzy nie są w sta­nie siebie znieść.

cytat dnia z 5 kwietnia 2013 roku
zebrał 99 fiszek

Zeszyt Cy­taty & co.
wybrane. 

Zeszyt Be brave

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Irresistible

Zeszyt moje
cos co mi duszę poruszyło:) 

Zeszyt Hell.
Nic i wszystko 

Zeszyt pięknych słów kilka

Zeszyt Byłaś jak natchniona.
Małe natchnienia. 

Zeszyt 1

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]