Człowiek sam dla siebie [...] – Wiesław Myśliwski – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Wiesław Myśliwski.

Człowiek sam dla siebie jest naj­do­kuczliw­szym przy­musem. Często trud­nym do zniesienia. I niektórzy nie są w sta­nie siebie znieść.

cytat dnia z 5 kwietnia 2013 roku
zebrał 99 fiszek

Zeszyt Cy­taty & co.
wybrane. 

Zeszyt Be brave

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Irresistible

Zeszyt moje
cos co mi duszę poruszyło:) 

Zeszyt Hell.
Nic i wszystko 

Zeszyt pięknych słów kilka

Zeszyt Byłaś jak natchniona.
Małe natchnienia. 

Zeszyt 1

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)