Człowiek osiągnął sukces, jeżeli [...] – Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan) – zeszyty

W obecnej chwili w 17 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan).

Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce ro­bić.

cytat
zebrał 24 fiszki

Zeszyt Najfajniejsze
Cy­taty, które są w pe­wien sposób za­baw­ne lub bezpośrednie. 

Zeszyt Ulubione
na ta­tuaż, ścianę czy coś 

Zeszyt him

Zeszyt Be brave

Zeszyt wszystkie
to­do sob­re tu 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Prawdy
Jak­by mi je z ust wyjęli 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt złot­sze myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]