Człowiek osiągnął sukces, jeżeli [...] – Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan) – zeszyty

W obecnej chwili w 17 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan).

Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce ro­bić.

cytat
zebrał 24 fiszki

Zeszyt Najfajniejsze
Cy­taty, które są w pe­wien sposób za­baw­ne lub bezpośrednie. 

Zeszyt Ulubione
na ta­tuaż, ścianę czy coś 

Zeszyt him

Zeszyt Be brave

Zeszyt wszystkie
to­do sob­re tu 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Prawdy
Jak­by mi je z ust wyjęli 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt złot­sze myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Ostatni gość

dzisiaj, 12:48szpiek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

dzisiaj, 12:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 12:46Tymoteusz Ika sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:38Badylek sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

dzisiaj, 12:36Badylek sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 12:33Badylek sko­men­to­wał tek­st JESTEM SAM. CZUJĘ SIĘ SA­MOT­NY. NIKT [...]

dzisiaj, 12:31Badylek sko­men­to­wał tek­st Życie ssie. A ludzie jeszcze [...]

dzisiaj, 12:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]