Człowiek osiągnął sukces, jeżeli [...] – Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan) – zeszyty

W obecnej chwili w 17 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan).

Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce ro­bić.

cytat
zebrał 24 fiszki

Zeszyt Najfajniejsze
Cy­taty, które są w pe­wien sposób za­baw­ne lub bezpośrednie. 

Zeszyt Ulubione
na ta­tuaż, ścianę czy coś 

Zeszyt him

Zeszyt Be brave

Zeszyt wszystkie
to­do sob­re tu 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Prawdy
Jak­by mi je z ust wyjęli 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt złot­sze myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]