Człowiek osiągnął sukces, jeżeli [...] – Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan) – zeszyty

W obecnej chwili w 17 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan).

Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce ro­bić.

cytat
zebrał 24 fiszki

Zeszyt Najfajniejsze
Cy­taty, które są w pe­wien sposób za­baw­ne lub bezpośrednie. 

Zeszyt Ulubione
na ta­tuaż, ścianę czy coś 

Zeszyt him

Zeszyt Be brave

Zeszyt wszystkie
to­do sob­re tu 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Prawdy
Jak­by mi je z ust wyjęli 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt złot­sze myśli 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]