Człowiek chce być świętym [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Człowiek chce być świętym i chce być diabłem, a za każdym ra­zem, gdy zam­knie oczy, widzi siebie w bar­dzo uda­nej pos­ta­ci, widzi siebie, ja­kim nig­dy być nie może... Po­nieważ nie zaw­sze można zam­knąć oczy, rodzi się naj­praw­dziw­sza tros­ka, ból ser­ca, ból świata.

cytat
zebrał 28 fiszek

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt miłe sercu
miłe sercu 

Zeszyt Cytaty
Ma­jes­ta­tyczne myśli 

Zeszyt ulu­bione cytaty
tu będą znaj­do­wać się mo­je ulu­bione cy­taty, które naj­bar­dziej po­ruszają mo­je serce 

Zeszyt Nie zapomnieć!
Ważne cytaty 

Zeszyt nicość
To cze­go się boję, cze­go przes­taję się bać. 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Moje 

Zeszyt Inne. 

Zeszyt "Miej ser­ce i pat­rzaj w serce" 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik