Człowiek chce być świętym [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Człowiek chce być świętym i chce być diabłem, a za każdym ra­zem, gdy zam­knie oczy, widzi siebie w bar­dzo uda­nej pos­ta­ci, widzi siebie, ja­kim nig­dy być nie może... Po­nieważ nie zaw­sze można zam­knąć oczy, rodzi się naj­praw­dziw­sza tros­ka, ból ser­ca, ból świata.

cytat
zebrał 28 fiszek

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt miłe sercu
miłe sercu 

Zeszyt Cytaty
Ma­jes­ta­tyczne myśli 

Zeszyt ulu­bione cytaty
tu będą znaj­do­wać się mo­je ulu­bione cy­taty, które naj­bar­dziej po­ruszają mo­je serce 

Zeszyt Nie zapomnieć!
Ważne cytaty 

Zeszyt nicość
To cze­go się boję, cze­go przes­taję się bać. 

Zeszyt War­te zapamiętania
O wszys­tkim i o niczym. 

Zeszyt Moje 

Zeszyt Inne. 

Zeszyt "Miej ser­ce i pat­rzaj w serce" 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]