Często prowadzę z sobą [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 151 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Często pro­wadzę z sobą długie roz­mo­wy i jes­tem przy tym tak mądry, że cza­sami nie ro­zumiem ani jed­ne­go słowa z te­go, co mówię.

cytat dnia z 26 listopada 2012 roku
zebrał 198 fiszek

Zeszyt 1

Zeszyt Początek
Wszys­tko zaczy­na się tutaj.... 

Zeszyt Zeszyt
"You are so­mething mo­re than your phy­sical bo­dy is." 

Zeszyt LajfStajl
...czy­li wszys­tko o życiu i tym, co z nim związane. 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Mały zeszyt z cytatami
Różne różności, w których zna­lazłam cząstkę siebie. 

Zeszyt brudnopis
cy­taty różne, do przejrzenia 

Zeszyt Ta
Ta 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt !
Całe piękno i fig­larność słów w jed­nym miejscu! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]