Często prowadzę z sobą [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 151 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Często pro­wadzę z sobą długie roz­mo­wy i jes­tem przy tym tak mądry, że cza­sami nie ro­zumiem ani jed­ne­go słowa z te­go, co mówię.

cytat dnia z 26 listopada 2012 roku
zebrał 198 fiszek

Zeszyt 1

Zeszyt Początek
Wszys­tko zaczy­na się tutaj.... 

Zeszyt Zeszyt
"You are so­mething mo­re than your phy­sical bo­dy is." 

Zeszyt LajfStajl
...czy­li wszys­tko o życiu i tym, co z nim związane. 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Mały zeszyt z cytatami
Różne różności, w których zna­lazłam cząstkę siebie. 

Zeszyt brudnopis
cy­taty różne, do przejrzenia 

Zeszyt Ta
Ta 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt !
Całe piękno i fig­larność słów w jed­nym miejscu! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]