Często prowadzę z sobą [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 151 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Często pro­wadzę z sobą długie roz­mo­wy i jes­tem przy tym tak mądry, że cza­sami nie ro­zumiem ani jed­ne­go słowa z te­go, co mówię.

cytat dnia z 26 listopada 2012 roku
zebrał 198 fiszek

Zeszyt 1

Zeszyt Początek
Wszys­tko zaczy­na się tutaj.... 

Zeszyt Zeszyt
"You are so­mething mo­re than your phy­sical bo­dy is." 

Zeszyt LajfStajl
...czy­li wszys­tko o życiu i tym, co z nim związane. 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Mały zeszyt z cytatami
Różne różności, w których zna­lazłam cząstkę siebie. 

Zeszyt brudnopis
cy­taty różne, do przejrzenia 

Zeszyt Ta
Ta 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt !
Całe piękno i fig­larność słów w jed­nym miejscu! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]