Czekałam aż przyjdzie ten [...] – Sunbeam – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sunbeam.

Do zobaczenia

Cze­kałam aż przyj­dzie ten dzień. Roz­wa­li bez­pie­czną przys­tań. Ta­ki smak ma ry­zyko. Us­tałam na krawędzi i w końcu mu­siałam z niej spaść. Tak kończy się ry­zykow­ny taniec.
Dziś jest mi tyl­ko trochę bar­dziej smut­no. Prze­cież wie­działam że to na­dej­dzie. To nie baj­ka, nie będzie hap­py en­du. Ale nie będzie ka­tas­tro­fy, ani łez.
Będę trochę cichsza, bar­dziej za­myślo­na i znów roz­bo­li głowa. Spoj­rzę na ciebie z tęsknotą. Będziesz tak blis­ko, a jak­by ty­siąc ki­lometrów stąd. I tak to się skończy. Jak zaw­sze. Kiedyś się poz­bieram. Poskładam po­gubione ka­wałeczki. Spoj­rzę jak na ko­legę.
A te­raz pozwól, że będę cichsza, trochę bar­dziej smut­na, za­myślo­na. I głowa moc­nej za­boli. Daj to przeżyć. Bez two­jej po­mocy, która uza­leżnia. Do zo­bacze­nia.

dziennik • 28 kwietnia 2019, 17:21
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]