Czasem w życiu dzieje [...] – Wedrowiec – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Wedrowiec.

Cza­sem w życiu dzieje się właśnie to, że idzie on, idzie ona, nie znają się czys­ty przy­padek, zrządze­niem lo­su właśnie przez przy­padek musną się dłonią, led­wo niemalże niewyczu­wal­nie a później po tym jed­nym krótkim do­tyku jed­no nie może za­pom­nieć dru­giego, czują na opuszkach swoich palców wza­jem­na tęsknotę niemalże taką jak za całym ciałem, więc każde z nich przy­pomi­na so­bie ten mo­ment, tą se­kundę na set­ki ty­sięcy spo­sobów, w myślach od­twarzając ten, krótki niewin­ny gest po wielok­roć, zu­pełnie jak­by to były w myślach zas­tygłe kad­ry z niemych filmów którym su­ma mar­twych pun­któw na­daje życie.

anegdota
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2014, 15:14

Zeszyt myśli
... 

Zeszyt To co w duszy gra...
Do­tykające , wzruszające , piękne.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Butterfly!

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]