Czas biegnie do przodu [...] – aloya – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest aloya.

czas

Czas bieg­nie do przo­du i tak być musi
A wraz z nim tonę w prze­paści co­raz głębszej.
Lecz siła wewnętrzna karze mi wracać
prze­cież jes­teś sil­na. -głos podpowiada.
mu­sisz war­to, bo życie to dar.

Czy czas coś zmieni za­pytam go czy od­po­wie raczej nie
nie zna odpowiedzi.
Chcę zawrócić lecz nie mogę przeszłość nie is­tnieje
Jest pus­tka wszys­tko minęło a on za­ciera ślady.
Ogień wy­pala mnie co­raz bar­dziej w przes­trzeń lat unosi.
Chcę od­mienić los choć na chwilę poczuć szczęścia smak

Ach ten czas
Kiedy płaczę osusza łzy kiedy tęsknię po­daje nadzieję.
Ma dusza roz­darta na strzępy kto ją połata
połączy w całość każdy ok­ruszek odnajdzie
Tyl­ko czas mój przy­jaciel. czy warto?
Sa­ma już nie wiem...

wiersz
zebrał 30 fiszek • 30 stycznia 2012, 09:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]