Czasami życie odwraca się [...] – Nadziana – zeszyty

W obecnej chwili w 28 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Nadziana.

Cza­sami życie od­wra­ca się do góry no­gami, abyśmy mog­li spoj­rzeć na nie z in­nej per­spek­ty­wy.

aforyzm dnia z 30 sierpnia 2011 roku
zebrał 219 fiszek • 5 października 2010, 15:16

Zeszyt To tutaj
zostanę. 

Zeszyt :) takie
rózne 

Zeszyt ...
... 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt Życiowe refleksje
Przy­siąść, zas­ta­nowić się, zrozumieć. 

Zeszyt dobre....
To co mnie rusza... 

Zeszyt najlepsze 

Zeszyt Onomatopeiczne 

Zeszyt Naj­lep­sze myśli 

Zeszyt zeszyt 8 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

maybo

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]